Author Archives: Hadewij van de Kamp

About Hadewij van de Kamp

Hadewij van de Kamp is editor van Spendmatters.nl. Hadewij is 15 jaar actief binnen de inkoop en supply chainwereld. Ze heeft zowel praktijkervaring, als inkoopprofessional en advieservaring, als inkoopconsultant. Hadewij werkte voor onder andere voor Berenschot, Compendium, Equens en later Sourcing Experience. Hadewij is van origine econometriste en operations research deskundige. Zij heeft zich in die hoedanigheid verdiept in het thema sourcing dynamics, dat ingaat op de (schijn) ongrijpbaarheid van de grondstoffeninkoop. Daarnaast schreef ze een aantal artikelen en boeken over inkoop onderwerpen.

COA, denken in mogelijkheden.

Hadewij van de Kamp - April 9, 2014 1:25 PM | Categorieën: Nieuws

coa Het waren zware tijden voor het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Sinds de Albayrak-affaire is de hele COA organisatie flink opgeschut. Het COA staat in de kijker. Een verandering van beleid kon niet uitblijven. Verantwoording van activiteiten is hierin een hot item. Vergaande bezuinigingen zijn een voldongen feit. Ook voor de inkoopafdeling. Maar liefst veertig procent krimp. Maar bovenal staan de bewoners centraal. Eén van de belangrijkste doelstellingen is het activeren van de bewoners op de asielzoekerscentra. “Bewoners van asielzoekerscentra kunnen kampen met verveling en gezondheidsproblemen als gevolg van meegemaakte trauma’s in het land van herkomst, de onzekerheid over de asielprocedure [...]

[Meer...]
 

UWV: Inkoop in the drivers seat

Hadewij van de Kamp - April 8, 2014 10:35 AM | Categorieën: Nieuws

UWV Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzorgt de uitvoering van werknemersverzekeringen in Nederland en biedt arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Zij doet dit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Anderhalf jaar geleden kreeg zij een grote taakstelling op uitvoeringskosten. Een taak waar voor inkoop een mooie kans lag om zichzelf op de kaart te zetten. UWV trok Jeroen Krol aan om inkoop binnen UWV hiertoe te vernieuwen en slagvaardig te maken. Jeroen licht toe wat zij gedaan hebben om doelmatigheid van de inkoopfunctie te vergroten, binnen de grenzen van wat is toegestaan. “Er is immers geen [...]

[Meer...]
 

Den Haag: Inkoop neemt een sprong voorwaarts!

Hadewij van de Kamp - April 7, 2014 2:33 PM | Categorieën: Nieuws

den haag Net als bij veel andere overheidsinstellingen bracht de introductie van de Aanbestedingswet in 2012 de Gemeente Den Haag de nodige hoofdbrekers. Een  volledig gedecentraliseerde inkoop, moest in betere banen geleid worden. Althans beter, anders! Gelukkig was er een klein clubje inkoop- en aanbestedingsexperts die de helpende hand heeft geboden en zichzelf in korte tijd op de kaart heeft gezet als volwaardige partner op dit vlak. Het Intern Diensten Centrum Productgroep Inkoop (IDC) maakt grote sprongen met oog voor eigen ontwikkeling en de aansluiting met haar interne klant. Als trots duo geven Manuela Pothoff (productgroepmanager IDC Inkoop) en Wim Bouwman (senior [...]

[Meer...]
 

KPN: Managing Value: ‘Value Management’

Hadewij van de Kamp - April 7, 2014 5:05 AM | Categorieën: Nieuws

kpn Daar waar we als inkoop al jarenlang met man en macht willen aantonen wat de toegevoegde waarde van het vak is, blijkt KPN in staat dit heel expliciet te maken. Zij maken een splitsing tussen de dealvoorbereiding, nondealtime genoemd, en de onderhandeling en contractering, de dealmaking. Deels ‘geholpen’ door de markt, hebben zij de werkzaamheden van inkoop geanalyseerd en kwamen tot de conclusie dat hun waardevolle inkopers te weinig focus hadden op de daadwerkelijke overeenstemming en veel tijd staken in analyse of dat nu wel of niet hun competentie was. Dit deed zij door juist de nondealtime te analyseren, langs [...]

[Meer...]
 

Riskmanagement, we kijken de verkeerde kant op…

Hadewij van de Kamp - November 9, 2013 1:00 PM | Categorieën: Opinie

thCAVPQ1TN Stephen Easton, Partner ATKearney, heeft een erg boeiend verhaal over risk management op ProcureCon 2013. Hij heeft de aandacht van de hele zaal, niet op de laatste plaats doordat hij humor en ‘personal touch’ weet te combineren met een onderwerp dat velen als ietwat saai betitelen. Hij deelt de visie die hij heeft op risk management en schudt feitelijk de zaal wakker. Risk management is één van key topics van de supply chain. We zijn er druk mee, we doen risicoanalyses, vragen leveranciers om bewijsmateriaal dat zij hun risico’s hebben afgedekt, om dat te controleren doen we audits. In sommige [...]

[Meer...]
 

Engelse arrogantie? Marks & Spencer’s Procurement handelt vanuit eigen kracht.

Hadewij van de Kamp - November 8, 2013 10:39 AM | Categorieën: Commentaar

thCA50SZNV Marks & Spencer’s had de eer de laatste presentatie van de main conference van ProcureCon 2013 te verzorgen. Aanvankelijk vreesde ik dat het meer van hetzelfde zou worden, maar het regendeel was waar. Het verhaal zou namelijk gaan over de positionering van inkoop bij topmanagement. Maar in plaats van een redenatie vanuit frustratie, acteert Roger Davies, Group Head of Procurement, vanuit zijn eigen kracht. Hij bevestigt het verhaal van Michael Gates van Oxford dat afgelopen woensdag mochten horen. Hierover later meer. Eén van de belangrijkste winfactoren in het onderhandelingsspel het creëren van schaarste. En de relatie, ook met je interne klanten, [...]

[Meer...]
 

Verzakelijking van inkoop de trend? Bayer en Philips schijnen hun licht.

Hadewij van de Kamp - November 7, 2013 11:10 AM | Categorieën: Nieuws

thCA2TJ607 De Dam is weer spic en span, na de chaos die de Celtic en Ajax supporters achterlieten.  De tweede dag van ProcureCon kan van start gaan. Zowel Richard Spoor, SVP/ Head of Procurement van Bayer Healthcare als Fredrick Spalcke, CPO Philips zetten de toon. Verzakelijking van de inkoopfunctie staat centraal. De inkoopfunctie moet meer dan ooit bewijzen welke waarde zij toevoegt. Het is een geloofwaardigheidsissue. Beide heren zijn het eens. Dit kan alleen door transparant te maken wat je doet, wat van inkoop verwacht mag worden, wat je gaat leveren. Dat moet ambitieus zijn. De markt is challenging, dus inkoop [...]

[Meer...]
 

Game changer voor Eaton: Value Analysis, Value Engineering

Hadewij van de Kamp - November 6, 2013 3:43 PM | Categorieën: Nieuws

thCAZY01N3 Op ProcureCon mocht ik vandaag zien hoe Value Analysis, Value Engineering  (VAVE) waarde voor Eaton toevoegt. Etaon is een wereldwijde speler in powermanagementoplossingen, bij mij bekend vanuit de aerospace en automobielsector. In eerste instantie dacht ik ‘weer een buzz word in de rij’. Maar Jochen Hauser verrast me. VAVE is eigenlijk de snelkookpan van Eaton. Op gestructureerde wijze wordt in VAVE events, binnen Eaton, de waarde van een (deel)product tegen het licht gehouden. Altijd is de toekomstige waarde het onderwerp, gevoed door opgedane kennis en ervaring. Het is dus niet een klaagsessie, maar een idea-generator. Tijdens de events wordt de [...]

[Meer...]
 

Basware Experience, oplossing voor NPR inkoop?

Hadewij van de Kamp - October 2, 2013 9:57 AM | Categorieën: Innovatie, Technologie

basware Afgelopen donderdag in de Glazen Ruimte in Maarssen vond de Basware Experience plaats. Voor klanten en toekomstige klanten werden de vernieuwingen van de Basware Suite gepresenteerd. Wat waren de vernieuwingen? Met stip op één stond de samenwerking met MasterCard, die een wereldwijd netwerk van leveranciers en inkopers ontsluit met een waarde van circa 15 biljoen euro. Deze samenwerking maakt het voor kleine spelers mogelijk snel inzicht te krijgen in de status van hun factuur. In theorie is een realtime betaling mogelijk, na goedkeuring van de factuur. Wanneer je dit vergelijkt met het Europese gemiddelde van 55 dagen (bron: PWC), zou [...]

[Meer...]
 

Inkoopapps voor betere prestaties en minder gedoe

Hadewij van de Kamp - May 8, 2013 2:00 PM | Categorieën: Technologie

app Roland Lanjouw en Dico Timmerman van The Next View vertellen ons dat zij in 2002 al voorspelden dat apps, of iets dat er op lijkt,  de wereld zouden veroveren. Zij schatten toen in dat dit in 2004 al realiteit zou zijn. Dit bleek wat langer te duren, maar nu worden ze in enorm hoog tempo aan ons gepresenteerd, in alle domeinen, dus ook het inkoopdomein. Een succesvolle app sluit aan bij vraag van de klant, en daarmee een eventuele organisatie. Is dit niet het geval, dan wordt hij simpelweg niet gebruikt. Wij kwamen in aanraking met The Next View omdat [...]

[Meer...]